Home

Patsilí Toledo, doctora en dret públic (Universitat Autònoma de Barcelona), especialitzada en drets humans de les dones (Universitat de Xile). Consultora a diversos països sobre les respostes estatals davant les violències de gènere, especialment feminicidis i violències sexuals.
Integrant del grup de recerca Antigona (Universitat Autònoma de Barcelona) i professora associada la Universitat Pompeu Fabra en gènere i justícia penal.